آموزش زبان

کتاب آموزش زبان

آموزش زبان انگلیسی ، فرانسه ، ژاپنی ، چینی ، ترکی استانبولی و صدها زبان دیگر برای یادگیری

چطور زبان انگلیسی را یاد بگیریم ؟

امروزه بهترین روش برای یادگیری زبان ، یادگیری از طریق فضای مجازی و استفاده از فایل های آموزشی ویدیویی مانند آموزش های عمو یام یام و آرش نیا و انگلیش توربو میباشد.

بهترین متد یادگیری زبان انگلیسی

روش های زیادی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد اما از هر روشی برای یادگیری زبان بهره مند شوید نیاز است تا کتاب آموزشی آن متد را تهیه کنید و همواره کتاب نیاز اصلی شما در یادگیری میباشد.

(Four Corners 1 (SB+WB+CD

این مجموعه در 4 سطح مطابق با سیستم آمریکایی (American Accent) که دو کتاب اول برای سطح

75,000 تومان

(Four Corners 3 (SB+WB+CD

این مجموعه در 4 سطح مطابق با سیستم آمریکایی (American Accent) که دو کتاب اول برای سطح

60,000 تومان