تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی

 

در انبار موجود نمی باشد اما قابل جستجو است.

درخواست تامین کتاب

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی