175 روش برای کسب موفقیت و تغییر انگیزه

خرید کتاب

کد کالا

318803

انتشارات

سانگ اچ کیم

موضوع

میترا

مترجم

زبان

فارسی

انتشارات

فارسی

جلد

20.8

قطع

با همکاری گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری معاونت پژوهش و فن آوری برنامه ریزی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

شماره چاپ

484

شماره چاپ