کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم؟

چگونه یک مهاجر مجارستانی که به شغل رقاصی در کلوب‌های شبانه مشغول بود در بدو ورود هیچ دانش و پشتوانه قبلی و بدون هیچ حمایتی از سوی بازیگران بزرگ بازار بورس توانسته به کسب ثروت ای بیش از دو میلیون دلار از این بازار نائل شود در حالی که بیشتر آن را در طی سفر به دور دنیا به دست آورده است این کتاب چگونگی این واقعه را شرح می‌دهد و شما را به شگفتی وا می دارد که چگونه یک فرد می‌تواند با شناسایی و بررسی اشتباهات گذشته و درس گرفتن از آنها راه موفقیت خود را هموار کند و به پیروزی برسد و این نکته نه تنها در بورس که در هر زمینه ای از زندگی از مهم ترین رازهای موفقیت است.

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم؟