کتاب معامله گر منضبط (پرورش ذهن برای موفقیت در بازار)

28,000 تومان

دنیایی معامله گری محیطی است که اساساً متفاوت با تمام محیط های اجتماعی است که در آن بزرگ می‌شویم به همین جهت است که مهارت ها و تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی نه تنها در بازار کارآیی ندارد بلکه خود به عنوان موانع بزرگ در برابر موفقیت محسوب می‌شود این کتاب به شما کمک می کند تا به صورت ریشه‌ای و گام به گام خود را از لحاظ روانشناختی با شرایط خاص بازارهای مالی تطبیق دهید

خرید کتاب

 

مترجم
تعداد صفحات