کتاب معامله گر منضبط (پرورش ذهن برای موفقیت در بازار)

دنیایی معامله گری محیطی است که اساساً متفاوت با تمام محیط های اجتماعی است که در آن بزرگ می‌شویم به همین جهت است که مهارت ها و تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی نه تنها در بازار کارآیی ندارد بلکه خود به عنوان موانع بزرگ در برابر موفقیت محسوب می‌شود این کتاب به شما کمک می کند تا به صورت ریشه‌ای و گام به گام خود را از لحاظ روانشناختی با شرایط خاص بازارهای مالی تطبیق دهید

در انبار موجود نمی باشد اما قابل جستجو است.

درخواست تامین کتاب

 

مترجم
تعداد صفحات