کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو

نویسندگان این کتاب که از صاحب نظران حوزه شناخت درمانی هستند به شناسایی نشانه‌شناسی سبب شناسی و درمان ۱۱ الگوی رفتاری مخرب و تکراری پرداختند که به خود انگاره منفی ربط دارند. مولفان ضمن شرح حال بیماران واقعی نشان می دهند که چگونه هر یک از این الگوهای ناکارآمد در دوران کودکی شکل گرفتند و مبنایی برای ارزیابی خویشتن در بزرگسالی می شود این کتاب ابزار قدرتمندی برای درمان مشکلات مراجعان بر اساس رویکردهای شناخت درمانی و طرح واره درمانی است دکتر آرون یک بنیانگذار شناخته درمانی در مقدمه این کتاب می نویسد : نویسندگان این کتاب بر اساس خلاقیت خود توانستند ابزارهایی اثرگذاری برای تغییر روابط بین فردی و روابط شغلی تدوین کنند.

در انبار موجود نمی باشد اما قابل جستجو است.

درخواست تامین کتاب