جهانی که می بینم اثر آلبرت انیشتین

25,000 تومان

 

خرید کتاب

کتاب جهانی که می بینم اثر آلبرت انیشتین

این کتاب توسط دو گروه ترجمه شده است

1- حمید حسینی

2-امیر مسیب نژاد و مرضیه فاطمی کیا

 

اگر برایتان نوع مترجم و انتشارات حائذ اهمیت است در توضیحات سفارش به نام مترجم اشاره بفرمایید.