جهانی که می بینم اثر آلبرت انیشتین

 

در انبار موجود نمی باشد اما قابل جستجو است.

درخواست تامین کتاب

کتاب جهانی که می بینم اثر آلبرت انیشتین

این کتاب توسط دو گروه ترجمه شده است

1- حمید حسینی

2-امیر مسیب نژاد و مرضیه فاطمی کیا

 

اگر برایتان نوع مترجم و انتشارات حائذ اهمیت است در توضیحات سفارش به نام مترجم اشاره بفرمایید.