روش ها و راهبردهای تقویت حافظه آزیتا محمودپور

22,000 تومان

کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور بهترین گزینه برای شروع تقویت حافظه کودکان میباشد.

خرید کتاب

کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور

به صورت تخصصی در زمینه تقویت حافظه کودک شما نوشته شده است که میتوانید با انجام تمارینی که در این کتاب به صورت اصولی بیان شده تاثیرات شگرف آن را در کودک خود بعد از مدتی مشاهده کنید.

 

انتشارات مدرسه

کتاب تقویت حافظه کودک توسط انتشارات مدرسه چاپ شده است.

 

فهرست کتاب تقویت حافظه مؤلف آزیتا محمودپور به شرح زیر است :

1-پیش گفتار

2- حافظه

3-انواع حافظه

4-راهبردهایی جهت تقویت حافظه

5-نمونه تمرین های پیش نهادی برای تقویت حافظه دیداری

6-راهبردهای درمانی برای تقویت حافظه شنیداری

7-تمرینات

8-منابع

 

کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور
کتاب تقویت حافظه انتشارات مدرسه

پیشگفتار کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور  :

تعلیم و تربیت در آستانه ی عبور از مرزهایی است که آن را در سنت های چند صد ساله محبوس کرده بودند و اندک اندک در زمان و مکان گسترش می یابد تا وارد قلمرو حقیقی خودش گردد.

در این قلمرو فعل (یاد دادن) به فعل (یاد گرفتن) جا میدهد و فرد بی آنکه از تعلیم باز ایستد، بیش از پیش از صورت مفعول بیرون می آید و به فاعل تبدیل می شود.

«تعلیم و تربیت با آن که مبتنی بر شناخت عینی جهان است، دیگر به هیچ وجه بر روی دانش آموز با هر کس و هر چیز دیگر متمرکز نمی شود، بلکه لزوما باید از دانش آموز سرچشمه گیرد.» (یونسکو)

زمانی تعلیم و تربیت تأثیر مطلوب خود را می گذارد که با نیازها، توانمندی ها و استعدادهای دانش آموزان هماهنگ شود، در غیر این صورت تحقق اهداف آن تقریبا غیر ممکن می شود.

تحقیقات نشان می دهد تعداد قابل ملاحظه ای از کودکان در مدرسه وجود دارند که در زمینه ی به دست آوردن یک تجربه ی غنی و مفید از آموزش در وضع نامساعدی قرار دارند.

متخصصان و دست اندرکاران برای رسیدن به یک راه حل رضایت بخش، بیش از پیش نگران هستند و همین امر ضرورت یک راه حل منطقی را هر چه بیشتر نشان می دهد.

مطابق آمار و ارقام بین المللی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل دانش آموزان سنین مدرسه رو در هر جامعه ای به نحوی از انحاء، نیاز به برنامه های آموزشی ویژه دارند، آموزش ویژه به آنان یاری می رساند تا ظرفیت های خدادادی خود را رشد دهند.

کتاب حاضر راهکارهای تقویت حافظه را به شکل کاربردی برای استفاده دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی، در اختیار اولیا و معلمان گرامی قرار می دهد تا با مطالعه ی دقیق آن و استفاده ی صحیح از دستورالعملها، بتوانند در مدرسه و خانه از آن استفاده کنند.

البته باید توجه داشت که انجام پاره ای از تمرینات ارائه شده در کتاب به صورت گروهی در کلاس مقدور نیست.لذا معلمین عزیز باید با دادن اطلاعات کافی به خانواده ها از آنان بخواهند تا تمرینات در منزل به صورت انفرادی با دانش آموزان کار شود.(که علت اساسی آن ظرفیت حافظه ی هر فرد با فرد دیگر است پس نمی توانیم تمرینات را برای هر کسی از یک نقطه شروع کنیم.)

آزیتا محمودپور زمستان سال 83

 

حافظه چیست؟

سریع ترین روش تقویت حافظه کودک

حافظه یکی از مباحث بسیار مهم و ارزشمند در فرایند یادگیری است و یکی از بنیان های یادگیری، تفکر، خلاقیت، برنامه ریزی و رفتار روزمرهی ما را تشکیل می دهد.

حافظه یکی از مباحث بسیار مهم و ارزشمند در فرایند یادگیری است

و یکی از بنیان های یادگیری، تفکر، خلاقیت، برنامه ریزی و رفتار روزمرهی ما را تشکیل می دهد.

بدون حافظه یادگیری مفهومی نخواهد داشت. اینکه، می توانیم بخوانیم، بنویسیم، حساب کنیم و حتی صحبت کنیم، چهره دوستان را از یکدیگر بازشناسی کنیم و حتی راه خانه ی خود را پیدا کنیم، همه نشانه هایی از اهمیت و نقش حافظه است.

ظرفیت و توانایی حافظه در افراد مختلف متفاوت است. اگر به اتفاق گروهی فیلمی را تماشا کنید و بعد بخواهید آنها فبلم را تعریف کنند، می بینید که همه به یک میزان صحنه ها و اتفاقات آن را به یاد نخواهند داشت یا اگر در شروع کلاسی همکلاسیها خودشان را معرفی کنند، همه ی افراد کلاس به یک میزان نام افراد کلاس را به خاطر نخواهند سپرد. تمام این تفاوت ها ناشی از توانایی متفاوت افراد مختلف در زمینه ی حافظه است. در یادگیری آموزشگاهی نیز، همه ی دانش آموزان توان یکسان در زمینه ی حافظه ندارند.

 

انواع حافظه

تقویت حافظه کودک

۳ نوع کلی حافظه، ۱۔ حافظه ی حسی ۲- حافظه ی کوتاه مدت ۳- حافظه ی بلندمدت

طبقه بندی های دیگری که مورد توجه متخصصان آموزشی و پرورشی قرار می گیرند:

حافظه ی بازشناسی، حافظه ی یاد آوری، حافظه ی شنیداری، حافظه دیداری، حافظه ی خلاق، حافظه ی حرکتی و…

 

حافظه ی حسی

کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور

محرک های محیطی مثل نور، صدا، حرارت، بو و … به وسیله ی حواس مختلف دریافت می شوند و برای مدت کوتاهی که حدود ۱ تا ۳ ثانیه است در این حافظه ذخیره می گردند.

اگر در این مدت کوتاه اطلاعات اندوخته نشود یا به نوعی با اطلاعات قبلی مرتبط نگردد، محو می شود و از بین می رود. ظرفیت حافظه ی حسی نسبتا زیاد است، اما طول مدت نگهداری آن محدود است. دلیل عمدهی فراموشی در حافظه ی حسی، بی توجهی است.

 

حافظه ی کوتاه مدت

تقویت ذهن و حافظه
کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور

تنها بخشی از اطلاعاتی که در حافظه ی حسی مورد توجه با دقت قرار می گیرند وارد حافظهی کوتاه مدت می شوند و بقیه اطلاعات از بین می روند.

اطلاعات وارد شده به حافظهی کوتاه مدت برای مدتی کوتاه (حداکثر30 ثانیه) ذخیره می شوند.

بخشی از این اطلاعات که مورد تکرار با مرور ذهنی قرار می گیرند یا با اطلاعات به یاد گرفته شدهی قبلی ارتباط برقرار می کنند، به حافظه ی دراز مدت انتقال می یابند و بقیه ی اطلاعات موجود در حافظه ی کوتاه مدت جانشین اطلاعات جدید می شوند و از حافظه ی کوتاه مدت خارج می گردند جانشینی هم و به این معناست که با وارد شدن اطلاعات جدید، اطلاعات قبلی موجود در حافظه ی کوتاه مدت خارج می شود و علت آن ظرفیت محدود حافظه ی کوتاه مدت است.

ظرفیت این حافظه ۷۲ قطعه اطلاعات است و یک فرد تنها قادر به ذخبرهی حداقل ۵ و حداکثر ۹ قطعه اطلاعاتی است.

 

حافظه ی بلند مدت

حافظه بلندمدت
حافظه بلندمدت

این حافظه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاعات داده شده برای چند ساعت، چند روز، جن حتی یک عمر مورد نیاز باشد.

در حافظه ی کوتاه مدت، اطلاعات جدید و قدیم به طور هم زمان موجود ه و امکان تغییر و تبدیل بیشتری را فراهم می کنند هرچه ظرفیت حافظه ی کوتاه مدت بیشتر شود، امکان حل مسائل پیچیده تر بیشتر میشود. اهمیت حافظه ی بلند مدت این است که فرد می تواند از اطلاعات مورد نیاز در موقعیت های ضروری استفاده کند.

هرچه تکرار و تمرین و مرور ذهنی و سپس دسته بندی و سازماندهی ارتباط دادن اطلاعات جدید با تجربه های قبلی و همچنین به کار بردن اطلاعات بیشتر باشد، یادآوری بیشتر و فراموشی کمتر اتفاق خواهد افتاد.

 

حافظه ی بازشناسی

حافظه قدرتمند
کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور

به خاطر آوردن و تشخیص دادن موضوعی از موضوعات تجربه شده قبلی، برای مثال، اگر بعد از برگزاری جشن تولدی از خودمان بپرسیم که آیا خانم یا آقای x یا y در آن جشن حضور داشته است یا خیر. این مسأله حافظه ی بازشناسی را می سنجد.

کودکانی که دارای ضعف حافظه هستند از میان آنچه که قبلا دیده اند عوامل کمتری را نسبت به کودکان فاقد مشکل حافظه بازشناسی می کنند. سؤالات چند گزینه ای، مثال خوبی برای یک تکلیف حافظهی بازشناسی است.

 

حافظه ی یادآوری

ذهن خلاق
کتاب تقویت حافظه آزیتا محمودپور

آوردن محرکی که قبلا تجربه شده است، وقتی که در غیاب آن محرک بازسازی شود. آزمون های کردن نقطه چین ها، هجی کردن شفاهی با کتبی، حفظ کردن لغت و نوشتن آن، نمونه هایی از این حافظه هستند. مثال: به خاطر آوردن تعداد کل میهمانان در جشن تولد، بعد از برگزاری جشن

حافظه ی شنیداری

حافظه شنیداری

 

توانایی ذخیره سازی و بازخوانی چیزهایی است که شخص می شنود. فردی که در حافظه ی شنیداری ضعف یه از حس شنوایی سالمی برخوردار است.

در یاد آوری اطلاعاتی که شنیده است مشکل دارد، با این که از حس شنوایی سالمی در پاسخ گوی، به سؤالات مربوط به داستان رویدادهای متوالی، که در یک داستان وجود دار می شود. در دیکته، کلمات را جا می اندازد با صدای اول یا آخر کلمات را جا می اندازد.

در حفظ دستورالعملهای شفاهی معلم دچار مشکل می شوند. برای تشخیص صداها و صوت هایی که قبلا شب برای تطبیق معانی با لغات با معانی با اعداد، یادگیری نام و عنوان اشیاء اعمال و مفاهیم ریاضی و دنبال دستور العمل، دچار مشکل جدی هستند.

 

حافظه ی دیداری

حافظه چشم
حافظه دیداری

 

توانایی یاد آوری مطالب و چیزهایی که شخص قبلا دیده است، علی رغم این که هیچ مشکلی از نظر بینایی ندارد، ولی در یادآوری و بازشناسی حروف الفبای نوشته شده، اعداد، کپی کردن اشکال، محاسبه و مسائل ریاضی و دچار مشکل می شوند.

اصولا کودکانی که در حافظه ی دیداری دارای مشکل هستند، نمی توانند کلماتی را که دارای صدای یکسان و شکل متفاوت هستند، به طور صحیح بنویسند؛ برای مثال نمی دانند که صابون را با کدام (ص – س – ث) باید بنویسند و نمونه ی این اشتباهات را در دیکته ی این قبیل کودکان فراوان می بینیم، مانند
غلط صحیح غلط صحیح قروب (غروب)، سابون (صابون)، موازبت (مواظبت)، اهتیات (احتیاط).

 

حافظه ی خلاق

(خلاقیت و تاثیرات آن بر رشد و پرورش حافظه)

حافظه ی خلاق
حافظه ی خلاق

خلاقیت بر همهی جنبه های یادگیری تأثیر مستقیم دارد.

هر چند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده است.

اما ظهور خلاقیت مستلزم پرورش آن است، خلاقیت، توانایی حل مسائلی است که فرد قبلا حل آنها را نیاموخته است.

از نظر استین (۱۹۷۴) خلاقیت فرایندی است که نتیجه ی آن یک کار تازه باشد و در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت بخش مقبول واقع شود.

گیلفورد برای تفکر خلاق، ویژگیهایی قائل است:

 

انواع ویژگی تفکر خلاق

1- سیالی (روانی)

که توانایی برقراری رابطه ی معنادار بین فکر و اندیشه و بیان است.

این توانایی افراد را قادر می سازد که راه حل های متعددی در حل مسأله ارائه دهند.

به عبارت دیگر، روانی به کمیت پاسخهای فرد به یک مسأله مرتبط است. این ویژگی مبتنی بر این عقیده است که کمیت موجب کیفیت می شود.

برای نمونه، توانایی ایجاد کلمات زیادی که با یک حرف شروع می شوند.

2- اصالت (ابتکار)

توانایی تفکر به شیوهی غیر متداول و خلاف عادت رایج است.

یعنی ارائه ی جوابهای غیر معمول و عجیب و زیرکانه به یک مساله برای مثال، داستانی کوتاه خوانده می شود و فرد باید عنوانی برای داستان ارائه کند.عناوین ابتکاری و غیر معمول، نشانهی فکر اصیل است.

3- انعطاف پذیری 

توانایی تفکر به راههای مختلف برای حل مسأله ی جدید است.

تفکر قابل انعطاف، الگوهای جدیدی برای م اندیشیدن طراحی می کند، مانند استفاده های مختلف از آجر با یک شیء بی مصرف، مثل قوطی کنسرو.

4- بسط

توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت است. اندیشه ی بسط یافته به کلبهی جزئیات لازم برای ی یک طرح می پردازد و چیزی را از قلم نمی اندازد.

خلاقیت نه تنها در زمینه ی حافظه، بلکه در زمینه های مختلف می تواند تأثیر گذار باشد و ما می توان استفاده از اصول و روش های پرورش خلاقیت و به کارگیری آنها، ذهن دانش آموزان را از محیط بسته و از خود و چیزهایی که می بینند و با آن سر و کار دارند فراتر ببریم تا بتوانند عمیق تر بر مسائل تأکید کنند و فرصت ابتکار راههای جدید برای شناخت و به کارگیری اشیا و ابزار را داشته باشند.هم چنین با ارائه ی نمونه تمرینات ساده سعی کنیم خلاقیت و حافظه ی خلاقی را در آنها پرورش دهیم.

از جمله تمرینات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* اشیا یا ابزاری را برای دانش آموزان نام می بریم که آنها باید کلیه ی موارد استفادهی آنها را بنویسند یا بگویند.

* از دانش آموزان می خواهیم که کلماتی را که با حرف… شروع می شود بگویند، با کلماتی را نام ببرند که با حرف خاتمه می یابد.

* کلماتی را نام ببرند با ترکیباتی که معلم از او می خواهد برای مثال، معلم به او بگوید؛ «هر چند کلمه که می توانی با ترکیب (با) بنویس»

و کلماتی را باید دانش آموزان بنویسند که یک حرف مورد نظر در آن کلمه دوبار یا بیش تر تکرار شده باشد.و داستانی ناتمام را به دانش آموزان می دهیم تا آن را کامل و عنوانی برای داستان انتخاب می کنند.

شیء یا مورد خاصی را به دانش آموز نشان می دهیم و از او می خواهیم سؤالاتی راجع به آن مطرح کند.

* یک موقعیت را برای دانش آموز توصیف می کنیم و او باید عواقب آن را بیان کند.

حافظه ی حرکتی

حافظه ی حرکتی
حافظه ی حرکتی

شامل ذخیره سازی، یاد آوری و بازسازی الگوها با زنجیره های حرکتی است.

فردی که در حافظهی حرکتی مشکل دارد نمی تواند اموری را که به صورت زنجیرهای و پیوسته هستند انجام دهد، نظیر، لباس پوشیدن، بستن بند کفش، نوشتن، پرتاب توپ، مسواک زدن و.. با توجه به توضیحاتی که دربارهی طبقه بندی حافظه به عمل آمده است.

این احتمال بسیار قوی وجود دارد که بیشتر مشکلات حافظهای کودکان و نوجوانان، در انتقال اطلاعات از حافظه ی کوتاه مدت به بلند مدت و در حافظه ی دیداری و شنیداری و هم چنین حافظه ی حرکتی باشد.

و بسیار دیده شده است که در مسائل آموزشی تدریس اگر مبحث آموزش داده شده برای کودکان به حد تسلط نرسیده و مطلب برایشان جانیفتاده باشد (که این امر از طریق تمرین و تکرار و مرور ذهنی امکان پذیر بوده است) و مبحث جدید آموزش داده شود، باعث از بین رفتن اطلاعات قبلی می شود که معلمان گرامی و خانواده های محترم باید به این مسأله توجه خاصی داشته باشند.

 

 

نکته ی تربیتی

هر دانش آموزی به همان اندازه موفق است که می خواهد. نیاز به پیشرفت مهم تر از دستیابی به پیشرفت است.

کتاب تقویت حافظه مؤلف آزیتا محمودپور به صورت تخصصی در این حوزه میباشد یکی دیگر از کتاب های دکتر آزیتا محمودپور ، کتاب افزایش دقت و توجه میباشد.

اگر بخواهیم کتابی دیگر را برای کودک شما پیشنهاد دهیم کتاب همه میتونن زرنگ باشن نرگس تبریزی کتاب بسیار مناسبی برای تقویت هوش کودک میباشد.