ابزار کمک آموزشی

کارت نشانه 1 و 2 فارسی اول دبستان + روش تدریس

تفاوت این محصول با محصول صورتی رنگ در این میباشد که مولف این محصول جناب آقای داوود میرشفیعی و دارای روش تدریس میباشد اما در کارت نشانه 1 و 2 صورتی رنگ مولف آن سرکار خانم گلزار فرهادی و ویژه دانش آموز میباشد.

60,000 تومان

کارت نگاره اوّل دبستان

کارت کتاب آموزشی نگاره های اوّل دبستان به همراه روش تدریس

24,000 تومان